Клуб на жените Родопчанка-гр. Смолян

Кои сме ние?

Клуб на жените "Родопчанка"-гр. Смолян е сдружение с нестопанска цел в обществена полза с регистрация в Смолянски окръжен съд от 2003 година.

Мисия

Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на жените; защита на човешките права на децата и жените; участие в развитието и утвърждаването на гражданското общество в РБ; позитивно влияние в сферите на образованието, здравеопазването, социалното осигуряване, икономиката и др.; Подпомагане комуникационната стратегия за подготовка на членството на България в Европейския съюз на местно ниво

Цели

Да популяризира и защитава гражданските и социални права на жените и младото поколение; 

Да стимулира гражданската активност на съвременната българка;

Да подпомага и защитава правата на жените за професионално развитие, да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на жените; 

Да утвърждава либерално-демократичните ценности - диалог, хуманност и благотворителност; 

Да утвърждава активна гражданската позиция, целяща разясняване и приобщаване към "Европейска идея" на България в региона.

Клуб на жените Родопчанка има опит в реализацията на редица проекти: 

  • Проект с провеждане на Кампания "Жива библиотека-успелите родопчани".
  • Проект с наименование: Комуникационна кампания за проучване и анализиране на нагласите за превенция на насилието над жени на работното място сред ръководния състав на малкия и среден бизнес в област Смолян, финансиран от Българския фонд на жените.
  • Проект с наименование "Подадена ръка предпазва от беда!", финансиран от бюджета на община Смолян`2018. 
  • Партньори при провеждане на пътуваща изложба по проект на Джендър алтернативи-Пловдив с наименование "Жените в градските и селските райони" .
  • Партньори при провеждане на информационен ден по проект на Джендър алтернативи-Пловдив с наименование "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие". 
  • Проект с наименование "СТОП на насилието над момичета и жени!", финансиран от Българския фонд за жените. 
  • Проведена кампания "Новите Будители: Предай нататък" на Клуб на жените "Родопчанка" и Български фонд за жените, реализирана с подкрепата на Civitates - инициатива за филантропия, демокрация и солидарност в Европа. 
  • Проект по програма "Граждански инициативи в българското село с наименование: "Предпоставки за социална ангажираност на младежите, чрез устойчиво ползване на природните ресурси и възможности за култивираното им отглеждане ". 
  • Проект: "Избори`2001-активизиране на избирателите".  
  • Проект: "Създаване на консултативен кабинет към съюза на либералните жени "Екатерина Каравелова"-Смолян за установяване на социално слабите слоеве на населението, обхващащи най-вече безработните жени и социално слаби жени над 40 години и създаване на условия за тяхната трудова приспособимост"  

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started